• products-eparts
 • Products-Eparts

  Products (නිෂ්පාදන) හා E parts (ඉලෙක්ට්‍රොනික් අමතර කොටස්) වශයෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගත හැක.

 • products

  Products

  PIC Microcontroller programming පොත සහ CD, Indexing display, Data loggers, Counters and timers, USB Control systems ...

 • Wallpaper1

  අප ගැන ...

  ලංකාවේ අංක එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් විසඳුම් සපයන්නා වන්නේ මැග්නෙට් ලංකා !

 • Wallpaper2

  අපගේ සේවාව

  ඔබගේ අවශ්‍යතා වලට ගැලපෙන හොඳම විසඳුම අප සතුය. අප සතු නිෂ්පාදන දෙස බලන්න.

Follow us on Facebook

 • Delivery

  භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන ලංකාව පුරා නොමිලේ ප්‍රවාහනය කරනු ලබයි. ප්‍රවාහනයට බාරදුන් දින සිට පැය 36 තුල පාර්සලය ඔබ හට ලැබෙයි. 

 • අමතන්න අපව...

  ඕනෑම අමතර විස්තරයක් සඳහා අමතන්න අපව.
  (071 221 35 32 - නන්දන)

 • ගෙවීම්

  පාර්සලය ගෙනැවිත් දෙන පුද්ගලයට මුදල් දී මිලදී ගැනීම(COD) හෝ බැංකු ගිණුම් වෙත බැර කිරීම (CFD) මගින් ගෙවීම් සිදු කල හැකිය.

මිලදී ගත හැකි භාණ්ඩ වල විස්තර අදාළ web පිටු වල දක්වා ඇත. එම තොරතුරු කියවා සහ වීඩියෝ නරඹා අමතර විස්තරයක් අවශ්‍යනම් පමණක් අපහට ඇමතුමක් ලබාදී ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැවසීමට කාරුණික වන්න.

 • Rs. 1,900.00 In Stock

  ඉතාමත් සරල software එකක් මගින් ඔබට අවශ්‍ය රටා 250 දක්වා ලබා ගත හැකි පරිපතයකි. රටාව run වීමට පරිගණකයක් අවශ්‍ය නැත. ඉතා සරලව ප්‍රෝග්‍රෑම් කර ගත හැකිය.  .

  Rs. 1,900.00
  In Stock
 • Rs. 5,500.00 In Stock

  Queue management system, Digital Indexing Display ( Now serving sign Display )වෛද්‍ය සේවය සපයන ස්ථාන වැනි අංක අනුපිළිවෙලට පුද්ගලයින් ඇතුළත් කරගන්නා ස්ථාන වල අංක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට  යොදා ගන්නා ඩිජිටල් පුවරු වේ.

  Rs. 5,500.00
  In Stock
 • Rs. 1,900.00 In Stock

  විනාඩි 99 තත්පර 59 දක්වා අවශ්‍ය කාල පරතරයන් set කල හැකි මෙය මගින් ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවක් යම්කිසි උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විදුලිය ලබා දිය හැකිය.

  Rs. 1,900.00
  In Stock
 • Rs. 2,200.00 In Stock

  PICKIT2 USB programmer යනු PIC microcontroller program කිරීමට මෙන්ම EEPROM chips program කිරීමට යොදා ගන්නා USB Programmer එකක් වේ.

  Rs. 2,200.00
  In Stock
 • Rs. 1,900.00 In Stock

  චැනල් 4 on off කල හැකි remote එකක් හා timer output මෙන්ම latch output සහිත receiver එකක් වේ. වැඩි විස්තර සඳහා video එක බලන්න.

  Rs. 1,900.00
  In Stock
 • Rs. 4,600.00 In Stock

  PICKIT2 USB programmer යනු PIC microcontroller program කිරීමට මෙන්ම EEPROM chips program කිරීමට යොදා ගන්නා USB Programmer එකක් වේ.

  Rs. 4,600.00
  In Stock
 • Rs. 950.00 In Stock

  මෙය EEPROM chip හා විවිද IC program කිරීම, copy, erase කිරීම හා වෙනස් කිරීමට යොදා ගත හැකි USB programmer එකකි. EPROM programmers are used to program erasable programmable read-only memory (EPROM). EPROMs are a non-volatile memory type which once programmed, retain data for ten to twenty years and can be read an unlimited number of times. This programmer...

  Rs. 950.00
  In Stock